Εγγραφές παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύργου

Από τις 10 έως  31 Μαΐου 2021

Σε εκκρεμότητα βρίσκονται οι μισθώσεις στο 2ο και στον 3ο Παιδικό Σταθμό

Από τις 10-05 έως τις 31-05-2021 θα γίνουν οι εγγραφές  παιδιών  στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πύργου,  για την σχολική περίοδο 2021-2022.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου  αντιδημάρχου Ανδρ. Βγενόπουλου, για την εγγραφή των παιδιών πρέπει να υποβληθεί  από τους γονείς, αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 9:00 μέχρι τις 13.00 στο Γραφείο (ή με ταχυδρομική αποστολή) και στους πέντε Παιδικούς Σταθμούς του Τμήματος  κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας:

-1ος Π.Σ. Γορτυνίας 48 τηλ. 2621022251

-2ος Π.Σ. Ρ. Φεραίου & Αμαλίας 6 τηλ. 2621033027

-3ος Π.Σ.  & Γραφείο Γυμν. Δούκα & Κονδύλη  τηλ. 2621031931, email: paidikipirgu@gmail.com

-Π.Σ Επιταλίου τηλ. 2621071204

-Π.Σ. Καράτουλα

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.cityofpyrgos.gr)

Επίσης γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για παιδιά που συμπληρώνουν τα 2,5 έτη έως 31-09-2021 μέχρι την εγγραφή τους στo Νηπιαγωγείο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. 1.Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης με το έντυπο Ε4, για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. 

2.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή φωτοαντίγραφο της τελευταίας απόδειξης πληρωμής εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ.

3.Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ εφόσον οι γονείς είναι άνεργοι.

Β. Ατομική κάρτα υγείας παιδιού (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία) και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.

Γ. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, για την οικογενειακή κατάσταση της οικογένειας  του παιδιού.

1. Αριθμός παιδιών της οικογένειας,

2. Κοινωνικό πρόβλημα (ορφανό, γονείς διαζευγμένοι ή σε διάσταση, αναπηρία σωματική ή πνευματική γονέα) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα,  3.Υπεύθυνα άτομα που θα παραλαμβάνουν το παιδί – ώρα αποχώρησης.

Δ. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, περί προσωπικών δεδομένων

Ε. Εκκαθαριστικό  σημείωμα της εφορίας,  του  φορολογικού έτους 2020, ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης  του φορολογικού έτους 2020.

ΣΤ.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Ζ. Οι αλλοδαποί θα υποβάλλουν και την άδεια  νόμιμης παραμονής τους στη χώρα.

 Μετά την ολοκλήρωση των  εγγραφών  και επανεγγραφών για  την νέα σχολική περίοδο 2021-2022 θα πρέπει οι γονείς των εγγεγραμμένων παιδιών να προσκομίσουν και πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

Η καταβολή των τροφείων θα γίνεται ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και σύμφωνα με την αριθ. 222/2011 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Δήμου Πύργου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 294/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου. Απαλλάσσονται όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000,00 ευρώ.

Να τονιστεί πως όσον αφορά τον  2ο και τον 3ο Παιδικό Σταθμό Πύργου, βρίσκεται σε εκκρεμότητα  η εξεύρεση νέων χώρων για τη στέγασή τους, μετά τη λήξη των μισθωτηρίων στα υπάρχοντα οικήματα, θέμα το οποίο επρόκειτο να συζητηθεί πρόσφατα στο Δημοτικό   Συμβούλιο Πύργου, το οποίο τελικά αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας…

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ