Μέχρι τις 5 Απριλίου η προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού

Αρχαιολογική Υπηρεσία Ηλείας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού 7μηνης διάρκειας, που εξέδωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Η προκήρυξη αφοράει την πρόσληψη προσωπικού στις ειδικότητες:

-ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

-ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

-ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο efahle_asep@culture.gr, από 27 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2021.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ