«Κλειδί» για την ανασυγκρότηση της οικονομίας η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων

Ολοκληρώθηκε η μελέτη χωροθέτησης για τις τρείς Περιφερειακές Ενότητες

*Το πρώην εργοστάσιο «Αστερίς» στην Ανδραβίδα αλλά και έκταση στην περιοχή Μεσολογγάκι. Αποτελούν μέρος των προτάσεων της μελέτης που έχει εκπονηθεί για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Την δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων και στις τρείς Περιφερειακές Ενότητες, Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας σχεδιάζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ήδη έχουν προσδιοριστεί οι χώροι, και στις τρείς Περιφερειακές Ενότητες, όπου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν επιχειρηματικά πάρκα. Eνώ η μελέτη που έχει εκπονηθεί μετά από διαβούλευση με τους φορείς αναμένεται να παρουσιαστεί το προσεχές διάστημα.

Όσο αφορά την Ηλεία, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές. Προτείνονται περισσότερες από τρείς εναλλακτικές λύσεις χώρων για τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων. Η πρώτη αφορά την εγκατάσταση του πρώην εργοστασίου «Αστερίς» στην περιοχή της Ανδραβίδας. Ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έχει εξεταστεί και έκταση στη περιοχή Μεσολογγάκι. Τα στοιχεία της τρίτης κατά σειρά έκτασης η οποία προτείνεται στην Ηλεία για την δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου. Κρατούνται ως «επτασφράγιστο μυστικό». Το οποίο ωστόσο αναμένεται να αποκαλυφθεί κατά την παρουσίαση της μελέτης!

Η έκταση του πρώην εργοστασίου «Αστερίς» παραμένει εγκαταλειμμένη ενώ εδώ και χρόνια έχει υποστεί λεηλασίες από γνωστούς αγνώστους. Θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους χώρους για την δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου.

Το εγχείρημα της Περιφερειακής Αρχής ξεκίνησε το περασμένο Σεπτέμβριο.  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Βιομηχανικές Περιοχές σε πανελλαδικό επίπεδο. Κι η ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων για τη δημιουργία και οργάνωση συγκροτημένων χώρων υποδοχής βιομηχανιών. Υπό συνθήκες και όρους που θα ευνοούν την επιχειρηματική ανάπτυξη είχαν τεθεί στο επίκεντρο του διαλόγου που αναπτύχθηκε μεταξύ των περιφερειών το Σεπτέμβρη του 2020. Στο διάλογο που διεξήχθη ενεργό συμμετοχή είχε και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ενώ άμεσα ξεκίνησε ο σχεδιασμό για την εκπόνηση μελέτης εξεύρεσης των κατάλληλων χώρων προκειμένου να αναπτυχθούν επιχειρηματικά πάρκα.

Αναζήτηση χρηματοδότησης

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πρώτης» έχει ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη. Στην οποία γίνεται αναφορά στα σημεία- χώρους όπου θα μπορούσαν να δημιουργηθούν επιχειρηματικά πάρκα. Οι χώροι αυτοί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προέκυψαν μετά από διαβούλευση που έχει υπάρξει με τους αρμόδιους φορείς. Το επόμενο και ιδιαίτερα σημαντικό βήμα το οποίο θα πρέπει να γίνει από πλευράς της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει να κάνει με την εξεύρεση χρηματοδότησης για την χωροδότηση και την αδειοδότηση. Η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων ωστόσο, δεν αποτελεί μία απλή διαδικασία. Θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος έως ότου δούμε να υλοποιείται το συγκεκριμένο ιδιαίτερα σημαντικό έργο.

Τα επιχειρηματικά πάρκα αποτελούν «κλειδί» για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και την προσέλκυση επενδύσεων.

 Τα επιχειρηματικά πάρκα δεν αποσκοπούν μόνο στην αυτονόητη ανάγκη ορθολογικής ανάπτυξης μιας περιοχής. Ούτε και στην ύπαρξη διευκολύνσεων για την απρόσκοπτη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ύπαρξή τους και ακόμη περισσότερο, η έμπρακτη στήριξή τους από φορείς και επιχειρήσεις. Αναδεικνύει τη δυνατότητα αρμονικής συμβίωσης των τοπικών κοινωνιών με τις επιχειρήσεις, εντός των κανονιστικών πλαισίων που θέτει μια σύγχρονη κεντρική. Διοίκηση η οποία αντιλαμβάνεται τις πολυποίκιλες σύγχρονες απαιτήσεις, προωθώντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την εκπόνηση μελέτης  είναι η καταγραφή των πιθανών εναλλακτικών περιοχών χωροθέτησης  των επιχειρηματικών πάρκων, αξιολογώντας τις υφιστάμενες ανάγκες, ελλείψεις και δυναμικές που αφορούν τόσο στις επιμέρους περιοχές και όσο και στο σύνολο της Περιφέρειας. Η διερευνητική διαδικασία χωροθέτησης πραγματοποιήθηκε από την ανάδοχο μελετητική εταιρεία,  με αναφορά σε περιοχές που υποδεικνύονται σε ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ, ΖΟΕ στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας και στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η έρευνα  επεκτάθηκε  σε περιοχές άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων που εμφανίζουν τις κατάλληλες πυκνότητες για την εφαρμογή των κριτηρίων του ν.3982/11 ή/και τα βασικά στοιχεία εκπλήρωσης απαιτήσεων σκοπιμότητας -βιωσιμότητας. Βασικός στόχος του έργου είναι, μέσα από την έρευνα και αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε ενδεχόμενης περιοχής χωροθέτησης, μέσω συστήματος κριτηρίων, η μελέτη να καταλήξει σε μια συνολική αποτύπωση, αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτεινόμενων υποδοχέων, που θακαλύπτουν τις ανάγκες της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , στο σύνολο της .

Τι προσφέρουν

Τα Επιχειρηματικά Πάρκα αποτελούν πλέον μονόδρομο τόσο για την περιβαλλοντική ανάταξη των περιοχών όπου έχει αναπτυχθεί άναρχα η επιχειρηματικότητα όσο και για τη χωροθέτηση νέων επιχειρήσεων με ορθή περιβαλλοντική διάσταση και ταυτότητα. Και τούτο διότι, η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων προωθεί την ανταγωνιστικότητα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Κι εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη τους, μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας Δικαίου (εξασφαλισμένες χρήσεις γης, σημαντικές δυνατότητες / ευκαιρίες χρηματοδότησης κλπ). Η δέσμη χωροταξικών, φορολογικών, αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών, διοικητικών και άλλων κινήτρων. ΕΞΑΦΑΝΊΖΟΝΤΣΙξασφαλίζονται βάση της κείμενης νομοθεσίας ενισχύει σημαντικά την ανάγκη ανάπτυξης και υλοποίησης σχεδίων οργανωμένης χωροθέτησης, Επιχειρηματικών Πάρκων κλπ.

Οι ευκαιρίες που παρέχονται για σύγχρονη επιχειρηματικότητα με ανάπτυξη δράσεων

βιομηχανικής-επιχειρηματικής συμβίωσης και κυκλικής οικονομίας, παρέχουν το επιστέγασμα για την κεντρική/εθνική και τοπική/περιφερειακή υιοθέτηση αυτής της επιλογής (της οργανωμένης χωροθέτησης).

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Δυτικής Ελλάδας (Φάση Β’ – Στάδιο Β1, ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ) ο δευτερογενής τοµέας της Δυτικής

Ελλάδας «χαρακτηρίζεται από διάσπαρτη και άναρχη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων τόσοστις εντός όσο και στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές…….». Ως εκ τούτου «……απαιτείται να ανασυγκροτηθεί και εκσυγχρονιστεί». Με βάση τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας ,η οργάνωση της Επιχειρηματικότητας σε Οργανωμένους Υποδοχείς. Ένισχύει σημαντικά και δυναμικά τη προοπτική βιώσιµης ανάπτυξης της περιοχής . Αυτό αποτελεί και την αφετηρία για τον εκσυγχρονισμό του δευτερογενούς τομέα. Τη σταδιακή ενίσχυση της εξωστρέφειάς της Περιφέρειας προς τον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Με προοπτική την άρση της σχετικής της αποµόνωσης και της αναπτυξιακής της υστέρησης. Μια τέτοια ολοκληρωμένη παραγωγική αναδιοργάνωση με προτεραιότητα τη βιομηχανία-βιοτεχνία και την εφοδιαστική θα συμβάλει σημαντικά στην άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Ανάµεσα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας – Αχαΐας από την μια και της Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας από την άλλη.

Τα παραπάνω ειδικά θεσμικά χαρακτηριστικά και αναπτυξιακές κατευθύνσεις της Περιφέρειας, ενισχύονται από το Ειδικό Χωροταξικό Βιομηχανίας. Από το οποίο προτρέπεται έντονα η ανάγκη εγκατάστασης της Επιχειρηματικότητας σε Οργανωμένους Υποδοχείς.

Πρέπει βεβαίως να αναφερθεί ότι αυτή θεσμική υποχρέωση/κατεύθυνση δεν φαίνεται να

εξυπηρετείται πιστά, από τον πρωτοβάθμιο πολεοδομικό σχεδιασμό ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ., όχι

μόνο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Και τούτο διότι αυτός (o πρωτοβάθμιοs πολεοδομικόs σχεδιασμόs) κατά κανόνα έχει εκπονηθεί με άλλες προτεραιότητες των ΟΤΑ α βαθμού. Και σε διάφορες χρονικές περιόδους, συχνά ασύμβατες με τους χρόνους διατύπωσης και κυρίως αφομοίωσης των κατευθύνσεων των Περιφερειακών και Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων (πχ ΕΧΠ-Β) ή και τις πραγματικές συνθήκες της οικονομίας, όπως την τελευταία δεκαετία εξελίχθηκαν.

Όλη αυτή η σύνθετη και περίπλοκη αντιαναπτυξιακή χωροταξική πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είναι απαραίτητο να αποτυπωθεί αναλυτικά, να ερμηνευθεί και να μελετηθεί. Το επόμενο βήμα είναι να αναζητηθούν οι κατάλληλες λύσεις και οι κατάλληλοι θεσμικοί τρόποι που θα επιτρέψουν την ευχερέστερη και ταχύτερη εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε Οργανωμένους Υποδοχείς που θα αναπτυχθούν στη βάση ενός τεχνικού και οικονομικού προγράμματος , σε όφελος των τοπικών οικονομιών.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ