Πίστωση συνδεδεμένης ενίσχυσης για τη Βιομηχανική Τομάτα

Σήμερα Μ. Τετάρτη,  με ποσό 62,8€/στρ

Ξεκίνησε από χθες  η διαδικασία πίστωσης και για άλλα αγροτικά προϊόντα

Στους λογαριασμούς των παραγωγών και της Ηλείας ολοκληρώνεται σήμερα η πίστωση της συνδεδεμένης ενίσχυσης της Βιομηχανικής Τομάτας για το 2020. Η οποία ανέρχεται σε 62,8€/στρ.

Το  παραπάνω ποσό είναι χαμηλότερο από αυτό που δόθηκε πέρυσι στους παραγωγούς (ήταν 72 ευρώ/στρ) αλλά το 2020 αυξήθηκαν στα στρ  σε ολόκληρη την Ελλάδα (ανήλθαν σε 46.000).

Από την Μεγάλη Τρίτη ξεκινά η διαδικασία πίστωσης των συνδεδεμένων ενισχύσεων εκτός από τη βιομηχανική ντομάτα και στα πορτοκάλια προς χυμοποίηση (58 ευρώ/στρέμμα), κορινθιακής σταφίδας (52,2 ευρώ/στρέμμα) και άλλων φυτικής παραγωγής καλλιεργειών και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα  Μεγάλη Τετάρτη.

Ταυτόχρονα οι κτηνοτρόφοι δεν φαίνεται να λαµβάνουν τη σηµαντική ανάσα για τον κλάδο της τάξης των 55 εκατ. ευρώ περίπου για τους αιγοπρβατοτρόφους και 35 εκατ. ευρώ για τους βοοτρόφους. 

Επίσης, αναµένεται και µια συµπληρωµατική πληρωµή υπολοίπων από ελέγχους και ενστάσεις για τις συνδεδεµένες που πληρώθηκαν στις 23 Μαρτίου και την ενιαία ενίσχυση της περσινής χρονιάς.

Να σηµειωθεί ότι για το 2020, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνδεδεµένη στο αιγοπρόβειο θα κινηθεί λίγο κάτω από τα περσινά επίπεδα, στα 10,3 ευρώ το ζώο και η αντίστοιχη ενίσχυση για τα βοοειδή στα 155 ευρώ το κεφάλι.

Σε επανέλεγχο αγροτεµάχια

Εξάλλου  ενόψει της πίστωσης της Μεγάλης Εβδοµάδας, ο Οργανισµός Πληρωµών ανακοίνωσε ότι προχωρά σε επανελέγχους όλων των αγροτεµαχίων µε αίτηµα συνδεδεµένης ενίσχυσης, που είχαν εύρηµα (µείωση ή µηδενισµό της έκτασης φυτικού κεφαλαίου) από τον έλεγχο µέσω τηλεπισκόπησης, χωρίς την υποβολή σχετικής ένστασης από τους παραγωγούς.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι σταδιακά θα αναρτηθούν στην «Καρτέλα του Αγρότη» για τους γεωργούς που εµπίπτουν σε δείγµα ελέγχου, τα αποτελέσµατα του α’ ελέγχου µέσω τηλεπισκόπησης καθώς και τα αποτελέσµατα του επανελέγχου που θα πραγµατοποιηθεί, στα πλαίσια µιας σειράς συνδεδεµένων και ειδικών ενισχύσεων για τα µικρά νησιά του Αιγαίου.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ