Στο επίκεντρο τα μέτρα ανακούφισης των πληττόμενων

Θα συνεδριάσει σήμερα το  Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Τα μέτρα ανακούφισης των πληττόμενων από την πανδημία φυσικών και νομικών προσώπων κλπ. θα βρεθούν στο επίκεντρο   συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου(τακτική-ειδική) , που ορίστηκε  για σήμερα  Τετάρτη 17 Μαρτίου.

Αναλυτικότερα  τα θέματα των συνεδριάσεων έχουν ως εξής:

Α. Τακτική συνεδρίαση (18:30)  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Λήψη απόφασης επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 72/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα ανακούφισης των πληττόμενων

φυσικών και νομικών προσώπων κλπ., κατόπιν της υπ’ αριθμ. 58/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

-Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση και κατάργηση εγκαταλελειμμένων κουβουκλίων περιπτέρων στο Δήμο Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3/2021 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

-Λήψη απόφασης τροποποίησης του Κανονισμού Ύδρευσης (άρθρο 1 παρ. 6) της ΔΕΥΑΠ που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 515/2004 απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της 17/2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

-Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καλλιεργήσιμη γη) στην Δ.Ε. Βώλακος στη θέση «ΜΥΤΙΚΑΣ» της Τ.Κ. Ανεμοχωρίου  εκτάσεως 7.300 τ.μ. με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας.

-Λήψη απόφασης για τη δημιουργία θερινού σχολείου «ΗΡΩΝ» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υψηλών Συχνοτήτων, Μεταϋλικών και μη Γραμμικών Κυμάτων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.

-Λήψη απόφασης σύστασης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών

διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2021.

-Λήψη απόφασης ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 279/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόσληψη χειριστών μηχανημάτων έργων

στο Δήμο Πύργου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών.
Β. Σε ειδική συνεδρίαση με θέμα:

Συζήτηση επί της έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής β΄ εξαμήνου έτους 2020, που υποβλήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 53/2021 απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ