Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕλλάδαΑπόφαση ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για αποδέσμευση περιουσιών

Απόφαση ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για αποδέσμευση περιουσιών

Δασικοί Χάρτες:

Ανοίγει τον δρόμο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες,

των οποίων το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί

ως «δασικό» σε κυρωμένο Δασικό Χάρτη,

να υποβάλλουν αίτηση ακύρωσης

Με μια απόφαση «σταθμό» το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ανοίγει τον δρόμο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες, των οποίων το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί ως «δασικό» σε κυρωμένο Δασικό Χάρτη, να υποβάλλουν αίτηση ακύρωσης και να αποκτήσουν μια ευκαιρία για να το αποδεσμεύσουν.

Σύμφωνα με τους ανώτατους δικαστές «η προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά της κύρωσης του δασικού χάρτη δεν κινείται από τη δημοσίευση της κυρωτικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά από τη γνώση της εκ μέρους του ενδιαφερομένου».

Με άλλα λόγια, η προθεσμία εκκινεί από τη στιγμή που ένας ιδιοκτήτης διαπιστώσει ότι η περιουσία του έχει χαρακτηριστεί ως δασική, δηλαδή συνήθως κατά το στάδιο ανάρτησης στο Κτηματολόγιο, ή κατά τη διαδικασία μεταβιβάσεων ακινήτων.

Οι δασικοί χάρτες και το ΣτΕ

Όπως αναφέρεται στην απόφαση ΣτΕ 879/2024 (πρόεδρος Μαργαρίτα Γκορτζολίδου, εισηγητής Α. Σκούφαλος), υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι ιδιοκτήτες δεν είναι δυνατόν να ενημερωθούν εγκαίρως, όπως:

  • Όταν οι διατυπώσεις δημοσιότητας της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών δεν έχουν τηρηθεί ή υπήρξαν ελλιπείς ή μη προσήκουσες, οπότε δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί τεκμήριο πλήρους γνώσης του περιεχομένου τους και να κινηθεί η προθεσμία άσκησης αντιρρήσεων.
  • Όταν αφορά εκτάσεις που εμπίπτουν σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή πολεοδομικές μελέτες ως δομήσιμες, οι οποίες ωστόσο περιλαμβάνονται στον Δασικό Χάρτη ως δασικές. Ο ενδιαφερόμενος, γνωρίζοντας ότι το ακίνητό του ευρίσκεται εντός πολεοδομημένης περιοχής, ευλόγως δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον για το περιεχόμενο του δασικού χάρτη. Αφορά δηλαδή περιπτώσεις που και ο νομοθέτης θεωρεί περιττή την υποβολή αντιρρήσεων.

Και στις δύο περιπτώσεις η προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά της κύρωσης του Δασικού Χάρτη δεν κινείται από τη δημοσίευση της κυρωτικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά από τη γνώση της εκ μέρους του ενδιαφερομένου.

Επίσης, στην ειδική περίπτωση που έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, η οποία δεν ελήφθη υπόψη από τη Διοίκηση κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη, αν και ακυρώνει πράξη κήρυξης της έκτασης ως αναδασωτέας, η προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά της πράξης κύρωσης του δασικού χάρτη κινείται από τη στιγμή που γίνεται γνωστή από τον ενδιαφερόμενο.

«Και τούτο διότι, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση που η έκταση εμπίπτει σε εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ή πολεοδομική μελέτη ως δομήσιμη, ο ενδιαφερόμενος ευλόγως δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον για το περιεχόμενο του δασικού χάρτη, διατηρώντας την πεποίθηση ότι η έκταση, σύμφωνα με την οικεία δικαστική απόφαση, δεν καταλαμβάνεται πλέον από τη δασική νομοθεσία», σημειώνουν οι δικαστές στην απόφασή τους.

Έτσι, η νέα απόφαση του ΣτΕ δίνει το πράσινο φως σε όσους έχασαν τις προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών, να προσφύγουν κατά των κυρωμένων δασικών χαρτών, όταν διαπιστώνουν ότι το ακίνητό τους έχει χαρακτηριστεί δασικό.

Με μια απόφαση «σταθμό» το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ανοίγει τον δρόμο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες, των οποίων το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί ως «δασικό» σε κυρωμένο Δασικό Χάρτη, να υποβάλλουν αίτηση ακύρωσης και να αποκτήσουν μια ευκαιρία για να το αποδεσμεύσουν.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Απόφαση ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για αποδέσμευση περιουσιών

Δασικοί Χάρτες:

Ανοίγει τον δρόμο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες,

των οποίων το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί

ως «δασικό» σε κυρωμένο Δασικό Χάρτη,

να υποβάλλουν αίτηση ακύρωσης

Με μια απόφαση «σταθμό» το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ανοίγει τον δρόμο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες, των οποίων το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί ως «δασικό» σε κυρωμένο Δασικό Χάρτη, να υποβάλλουν αίτηση ακύρωσης και να αποκτήσουν μια ευκαιρία για να το αποδεσμεύσουν.

Σύμφωνα με τους ανώτατους δικαστές «η προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά της κύρωσης του δασικού χάρτη δεν κινείται από τη δημοσίευση της κυρωτικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά από τη γνώση της εκ μέρους του ενδιαφερομένου».

Με άλλα λόγια, η προθεσμία εκκινεί από τη στιγμή που ένας ιδιοκτήτης διαπιστώσει ότι η περιουσία του έχει χαρακτηριστεί ως δασική, δηλαδή συνήθως κατά το στάδιο ανάρτησης στο Κτηματολόγιο, ή κατά τη διαδικασία μεταβιβάσεων ακινήτων.

Οι δασικοί χάρτες και το ΣτΕ

Όπως αναφέρεται στην απόφαση ΣτΕ 879/2024 (πρόεδρος Μαργαρίτα Γκορτζολίδου, εισηγητής Α. Σκούφαλος), υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι ιδιοκτήτες δεν είναι δυνατόν να ενημερωθούν εγκαίρως, όπως:

  • Όταν οι διατυπώσεις δημοσιότητας της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών δεν έχουν τηρηθεί ή υπήρξαν ελλιπείς ή μη προσήκουσες, οπότε δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί τεκμήριο πλήρους γνώσης του περιεχομένου τους και να κινηθεί η προθεσμία άσκησης αντιρρήσεων.
  • Όταν αφορά εκτάσεις που εμπίπτουν σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή πολεοδομικές μελέτες ως δομήσιμες, οι οποίες ωστόσο περιλαμβάνονται στον Δασικό Χάρτη ως δασικές. Ο ενδιαφερόμενος, γνωρίζοντας ότι το ακίνητό του ευρίσκεται εντός πολεοδομημένης περιοχής, ευλόγως δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον για το περιεχόμενο του δασικού χάρτη. Αφορά δηλαδή περιπτώσεις που και ο νομοθέτης θεωρεί περιττή την υποβολή αντιρρήσεων.

Και στις δύο περιπτώσεις η προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά της κύρωσης του Δασικού Χάρτη δεν κινείται από τη δημοσίευση της κυρωτικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά από τη γνώση της εκ μέρους του ενδιαφερομένου.

Επίσης, στην ειδική περίπτωση που έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, η οποία δεν ελήφθη υπόψη από τη Διοίκηση κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη, αν και ακυρώνει πράξη κήρυξης της έκτασης ως αναδασωτέας, η προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά της πράξης κύρωσης του δασικού χάρτη κινείται από τη στιγμή που γίνεται γνωστή από τον ενδιαφερόμενο.

«Και τούτο διότι, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση που η έκταση εμπίπτει σε εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ή πολεοδομική μελέτη ως δομήσιμη, ο ενδιαφερόμενος ευλόγως δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον για το περιεχόμενο του δασικού χάρτη, διατηρώντας την πεποίθηση ότι η έκταση, σύμφωνα με την οικεία δικαστική απόφαση, δεν καταλαμβάνεται πλέον από τη δασική νομοθεσία», σημειώνουν οι δικαστές στην απόφασή τους.

Έτσι, η νέα απόφαση του ΣτΕ δίνει το πράσινο φως σε όσους έχασαν τις προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών, να προσφύγουν κατά των κυρωμένων δασικών χαρτών, όταν διαπιστώνουν ότι το ακίνητό τους έχει χαρακτηριστεί δασικό.

Με μια απόφαση «σταθμό» το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ανοίγει τον δρόμο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες, των οποίων το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί ως «δασικό» σε κυρωμένο Δασικό Χάρτη, να υποβάλλουν αίτηση ακύρωσης και να αποκτήσουν μια ευκαιρία για να το αποδεσμεύσουν.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ