Ειδική άδεια σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: Πώς θα παίρνουν άδεια γονείς παιδιών που νοσούν από κορωνοϊό, όλη η τροπολογία

Κατατέθηκε η τροπολογία για τους δημοσίους υπαλλήλους – Διαφορετική φόρμουλα για τον ιδιωτικό τομέα – Ειδική άδεια και τηλεργασία για γονείς μαθητών μέχρι και την Γ’ Γυμνασίου που νοσούν με κορωνοϊό, αρκεί το θετικό Rapid test ή το μοριακό για την βεβαίωση ασθένειας του παιδιού

Χορήγηση ειδικής άδειας  και άλλων διευκολύνσεων στους εργαζόμενους του Δημοσίου που τα παιδιά τους νοσούν με κορωνοϊό, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή…».

Η άδεια προβλέπεται πενθήμερη και για τους εργαζομένους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Στο Δημόσιο οι τρεις ημέρες θα καταγράφονται ως δικαιολογημένη απουσία και οι υπόλοιπες θα αποτελούν κανονική άδεια, ενώ στον ιδιωτικό τομέα οι τέσερις ημέρες θα αποτελούν ειδική άδεια, ενώ την πέμπτη ημέρα ο εργαζόμενος θα μπορεί να κάνει χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας. 

Η άδεια που χορηγείται είναι διάρκειας έως πέντε εργάσιμων ημερών εκ των οποίων έως τρεις ημέρες καταγράφονται ως δικαιολογημένη απουσία και οι άλλες δύο ημέρες αποτελούν κανονική άδεια. Εάν το παιδί συνεχίζει να νοσεί, δεν επιτρέπεται η εκ νέου χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού, αλλά έχει τη δυνατότητα να εργαστεί εξ αποστάσεως ή με μειωμένο ωράριο έως 25% χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών του, καθώς τις ώρες αυτές θα τις αναπληρώσει αργότερα με υπερωρίες. Του μέτρου του μειωμένου ωραρίου εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί. Οι διευκολύνσεις αφορούν σε υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α ́ και Β ́ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εντός Γενικής Κυβέρνησης με τέκνα βρεφών, προνηπίων, νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν έως και την Γ’ Γυμνασίου.

Επίσης σε γονείς τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής Φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

Για τη χορήγηση της άδειας αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου.

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι, την άδεια λαμβάνει ο ένας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα της εκ περιτροπής χρήσης της.

Εφόσον ο ένας εκ των δύο γονέων εργάζεται σε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας ή είναι εκπαιδευτικός ή προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή των καταστημάτων κράτησης, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλον γονέα, εφόσον είναι δικαιούχος της άδειας, ανεξαρτήτως εάν ο άλλος γονέας απασχολείται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Η τροπολογία ισχύει έως τις 15 Απριλίου 2022, ενώ μπορεί να παραταθεί με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών.

Τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα, μισός μισθός για όσους πάρουν άδεια λόγω νόσησης τέκνου από κορωνοϊό

Mε αναδρομική ισχύ και μειωμένη διάρκεια -στις πέντε ημέρες, με βάση τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα, θα χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους γονείς στον ιδιωτικό τομέα, όταν τα παιδιά τους νοσούν από κορωνοϊό, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή. Η νέα ρύθμιση, η οποία ισχύει έως τις 15 Απριλίου, προβλέπει την καταβολή του 50% του μισθού για όσους κάνουν χρήση της ειδικής άδειας και την χορήγηση της μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τηλεργασία. Τέλος, δεν ισχύει η υποχρέωση παροχής επιπλέον εργασίας χωρίς αμοιβή με την επιστροφή του δικαιούχου.

Η τροπολογία προβλέπει για τον ιδιωτικό τομέα, για τους εργαζόμενους αυτούς είτε να παρέχουν την εργασία τους μέσω τηλεργασίας είτε να αιτούνται ειδική άδεια πέντε ημερών, το σχήμα της ειδικής άδειας αποτελείται από 4 ημέρες της ειδικής άδειας ενώ τη πέμπτη ημέρα ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει χρήση της κανονικής του άδειας. Οι εργαζόμενοι γονείς λαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της ανωτέρω ειδικής άδειας, το 50% των αποδοχών τους, το οποίο κατά τις τρεις (3) πρώτες ημέρες καταβάλλεται από τον εργοδότη και την τέταρτη (4η) ημέρα από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Διαβάστε  την τροπολογία, πατώντας  ΕΔΩ

Η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων που προβλέπονται στην προτεινόμενη ρύθμιση.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της άδειας, τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή της ρύθμισης.

Ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων στον Ιδιωτικό τομέα

Τώρα, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό, μπορούν να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό, για χρονικό διάστημα έως πέντε εργάσιμων ημερών.

Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, δικαιούνται για το ίδιο χρονικό διάστημα να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθενείας, λόγω νόσησης από COVID-19. Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν σε ασθένεια υπαλλήλου και δεν επιτρέπεται να χορηγείται, όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια.

Διευκρινίζεται ότι συνιστά άδεια ασθενείας και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από τον εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζόμενους κάνουν χρήση της ειδικής άδειας ασθενείας, λόγω νόσησης από COVID. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε ειδικότερος όρος και λεπτομέρεια για τη χορήγηση της άδειας, την τυχόν παράτασή της, κλπ.

Η προτεινόμενη ρύθμιση ισχύει έως τις 15/4/2022, με δυνατότητα παράτασης με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τι προβλέπεται για τους ανεμβολίαστους σε αναστολή

Ειπλέον σε άλλη τροπολογία, σχετικά με την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού, προβλέπεται ότι στους εργαζομένους σε φορείς του δημοσίου τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί αναστολή άσκησης καθηκόντων και μέχρι την άρση αυτής, δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιοσδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής, η άσκηση ή/και η χορήγηση άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή καθώς και η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ