Να κάνουμε την αντίσταση τρόπο ζωής

Ανακοίνωση υποστήριξης στο ΚΕΘΕΑ από τις «Παρεμβάσεις»

Μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του 2019, με την οποία αντικαταστάθηκε το εκλεγμένο και άμισθο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ, η κυβέρνηση σήμερα  επανέρχεται με ένα σχέδιο ριζικών αλλαγών που το παρουσιάζει ως αναδιάρθρωση λειτουργίας του.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν με ανακοίνωση τους ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου μετατρέπει το ΚΕΘΕΑ σε γραφειοκρατικό μόρφωμα, περικόπτει ανεξήγητα τη θεραπευτική και επιστημονική του εμβέλεια, υπονομεύει την αποτελεσματικότητά του και υποβαθμίζει τον ρόλο των εργαζομένων.

Σύλλογοι Οικογένειας και Φίλων του ΚΕΘΕΑ στέλνουν ανοιχτή επιστολή στον Υπουργό υγείας στην οποία τονίζουν τη σημαντικότητα του έργου του ΚΕΘΕΑ όλα αυτά τα χρόνια συζητούν να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου που θέτει σε κίνδυνο τις θεραπευτικές κοινότητες του ΚΕΘΕΑ.

Οι αξίες των θεραπευτικών κοινοτήτων συναντιούνται με τις αξίες των προγραμμάτων πρόληψης των εξαρτήσεων και της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Η αλληλεγγύη, η ενδυνάμωση των σχέσεων μέσα στην  κοινότητα, η συνεργασία, ο σεβασμός, η ισοτιμία είναι τα κοινά μας όπλα απέναντι σε κάθε μορφής εξάρτηση.

Οι εργαζόμενοι/ες στο Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας «Παρεμβάσεις» στεκόμαστε αλληλέγγυοι/ες και στηρίζουμε τον αγώνα για τη διατήρηση του χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ και για τη συνέχιση ύπαρξης στεγνών προγραμμάτων θεραπείας για όλους/ες.

Κοινός μας στόχος είναι η Δημόσια δωρεάν καθολική παροχή υπηρεσιών πρόληψης και θεραπείας για όλους και όλες μέσα στην κοινότητα.

Οι εργαζόμενοι του Κέντρου Πρόληψης

«Παρεμβάσεις»

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ