Συλλογή στοιχείων για παροχές και επιδόματα υπαλλήλων

Έρευνα  για  την  αποτύπωση  των  παροχών  κοινωνικής προστασίας του κράτους προς τους υπαλλήλους του για τα έτη 2019-2020, διενεργεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή  (ΕΛΣΤΑΤ).

Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Εσωτερικών ζητάει από τους δήμους  την αποστολή στοιχείων που αφορούν το συνολικό αριθμό ημερών που οι υπάλληλοι απουσίασαν  λόγω  ασθένειας,  άδειας  τοκετού,  λοχείας,  ανατροφής  τέκνου,  ειδικών  αδειών,  το  συνολικό  ποσό  των  παρεχόμενων  επιδομάτων  γάμου  και  τέκνων  που  έχουν  λάβει  οι  υπάλληλοι καθώς και τον αριθμό των υπαλλήλων που μισθοδοτήθηκαν από το φορέα σας κατά τα έτη αυτά. 

Η συλλογή των προαναφερθέντων στοιχείων από τους δήμους της χώρας θα πραγματοποιηθεί από  το υπουργείο,  προκειμένου  στη  συνέχεια    να  αποσταλούν  συγκεντρωτικά    δεδομένα  στην ΕΛΣΤΑΤ. 

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ