«Οι παραγωγοί θα τύχουν της πολύτιμης συνδρομής της Κυβέρνησης…»

Απάντηση υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για τη στήριξη παραγωγών όψιμων καρπουζιών της Π.Ε.  Ηλείας

Σε ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κ. Χήτα

Για πολύτιμη συνδρομή της Κυβέρνησης, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παραγωγική τους διαδικασία, κάνει λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανός, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κ. Χήτα σχετικά με τη στήριξη παραγωγών όψιμων καρπουζιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Μεταξύ άλλων  για το θέμα αυτό, ο κ. Λιβανός αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει η δρομολόγηση των διαδικασιών, τόσο για την έγκριση από την Ε.Ε όσο και για την ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΥΠΑΑΤ από το Υπουργείο Οικονομικών για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Χωρίς ωστόσο να αναφέρει συγκεκριμένη ημερομηνία  καταβολής της κορωνοενίσχυσης, κάτι που απασχολεί έντονα τους παραγωγούς.

Στην απάντηση του υπουργείου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την εξάπλωση του κορωνοϊού, σύμφωνα με την αριθ. C(2020)    1863 final/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχέδιο της οποίας τέθηκε σε κατεπείγουσα διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών. Θεσπίστηκε προσωρινό πλαίσιο για τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που αποσκοπούν στη στήριξη της οικονομίας. Το οποίο θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίζουν τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19. Διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και εξασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, η συνολική ενίσχυση, σύμφωνα με την 5η τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου, δεν υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Ή τις 225.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή με άλλες μορφές. Όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια. Με την προϋπόθεση ότι η συνολική ονομαστική αξία των εν λόγω μέτρων δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 270.000 ευρώ, ή των 225.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στον πρωτογενή τομέα. Σχεδιάζει τη λήψη μέτρων στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο λήψης μέτρων κρατικών ενισχύσεων για τη

στήριξη της οικονομίας που θέσπισε η προαναφερθείσα αριθμ. C(2020)1863 final της 19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχετικά με την ενίσχυση των όψιμων καρπουζιών στην Ηλεία, επισημαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η δρομολόγηση των διαδικασιών τόσο για την έγκριση από την Ε.Ε όσο και για την ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΥΠΑΑΤ από το Υπουργείο Οικονομικών για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους τομείς :

α) Θερινού Καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, β) της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής Πατάτας, γ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε Τομάτες και Αγγούρια. Σε όλη την επικράτεια εξαιρουμένης της Κρήτης, με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ έτους 2020, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας η καλλιέργεια του καρπουζιού ανέρχεται σε 1.622,67 εκτάρια.

Καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis):

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει ενδελεχώς τις επιπτώσεις και τις ασυμμετρίες που προκαλεί η υγειονομική κρίση στον πρωτογενή τομέα. Και στηρίζει εμπράκτως όλους όσοι έχουν υποστεί ζημία από τα μέτρα αποτροπής εξάπλωσης της πανδημίας. Παρεμβαίνοντας αποφασιστικά και ουσιαστικά με στοχευμένη λήψη μέτρων σε κάθε ζήτημα που τυχόν προκύπτει. Διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πληγέντες Έλληνες παραγωγοί θα τύχουν της πολύτιμης συνδρομής της Κυβέρνησης. Προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παραγωγική τους διαδικασία».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ