Μπαίνει τάξη με τους εργάτες γης

Ασφαλιστικές δικλίδες μέσω τροπολογίας από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό

Αλλαγή δεδοµένων για τους αλλοδαπούς εργάτες γης σε Ηλεία και  ∆υτική Αχαΐα (Λάππα – Μετόχι) επιφέρει, µετά από καιρό απραξίας της πολιτείας, τροπολογία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού. Μέσω της νέας τροπολογίες δίδεται λύση κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νοµοθεσίας, έχοντας προνοήσει γι’ αυτό ήδη από τις αρχές Φεβρουαρίου.

Όπως ορίζεται πλέον σε νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών, η µετάκληση πολιτών από τρίτες χώρες οι οποίοι επιθυµούν να έλθουν στην Ελλάδα και την περιοχή, για αγροτική εργασία ως επί το πλείστον σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις φράουλας δίνει τη δυνατότητα ύστερα από αίτηση του εργοδότη έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2021 στην αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πάτρας.

Ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός, µε δήλωσή του στην εφημερίδα Πελοπόννησο τονίζει: «Το υπουργείο έχει προνοήσει από τις αρχές Φεβρουαρίου και έκρινε πως η νέα διάταξη ήταν επιβεβληµένη λόγω καταστρατήγησης παλιότερης ρύθµισης, όπως συνέβη πέρσι. Τώρα µπαίνουν ασφαλιστικές δικλίδες. Μετά από στενή συνεργασία του υπουργείου µε τα συναρµόδια Προστασίας του Πολίτη, Μεταναστευτικής Πολιτικής – Ασύλου και Εργασίας. Επίσης, ήταν αποτέλεσµα συνεχούς συνεργασίας και επαφών µε εκπροσώπους αγροτών. Δεδοµένου ότι συµµεριζόµαστε τους αγώνες και τις αγωνίες τους, αλλά και µε βουλευτές και εκπροσώπους Περιφερειών για το βέλτιστο αποτέλεσµα. Γνωρίζω πολύ καλά πόσο σηµαντικό είναι να µην χαθεί η παραγωγή. Που µε τόσο κόπο προετοιµάστηκε κατά το προηγούµενο χρονικό διάστηµα. Βρισκόµαστε πάντα στο πλευρό των αγροτών µας, προχωρώντας σε ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν».

Αυτό που προβλέπει η σχετική διάταξη είναι:

  • Ηλικιακό όριο τα 60 έτη για εργάτη γης από τρίτη χώρα.
  • Οριο 30 ηµερών απασχόλησης. u Κατάλυµα µε προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας.
  • Ο εργοδότης να ‘ναι υπεύθυνος για τον εργάτη
  • Καταβολή εργοσήµου. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά σε µία πλατφόρµα που θα έχουν πρόσβαση όλοι οι αρµόδιοι και εµπλεκόµενοι φορείς, ώστε να ελέγχουν ανά πάσα στιγµή τη σωστή τήρηση της διαδικασίας.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ