Νέα ΚΑΠ: Βοσκοτόπια, νέοι αγρότες και μικροκαλλιεργητές φρενάρουν τις συζητήσεις του

✱ Υψηλότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και κοινό ευρωπαϊκό προσανατολισμό ζητούν οι ευρωβουλευτές

✱ Στην αντεπίθεση περνάει η πορτογαλική προεδρία

Σε αδιέξοδο έχουν οδηγήσει οι μέχρι σήμερα τριμερείς διαπραγματεύσεις των ευρωπαϊκών θεσμών. Ειδικά όσον αφορά τον Κανονισμό για τα Στρατηγικά Σχέδια των κρατών-μελών της νέας ΚΑΠ. Αν και έχουν πραγματοποιηθεί ήδη έξι συναντήσεις σχετικά. Το χάσμα που χωρίζει το Ευρωκοινοβούλιο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε βασικά άρθρα του επικείμενου Κανονισμού φαίνεται πως δεν θα είναι εύκολο να γεφυρωθεί.

Από τον ορισμό των μόνιμων βοσκότοπων και του ενεργού γεωργού μέχρι το capping. Οι διαφορές των εμπλεκόμενων μερών προκάλεσαν ήδη την αντίδραση της πορτογαλικής προεδρίας, η οποία κινητοποιήθηκε, προκειμένου να αρθεί επιτέλους το αδιέξοδο.

Έτσι, μετά το Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας στις 22 και 23 του μηνός, θα ακολουθήσει έκτακτη συνεδρίαση με πρωτοβουλία της υπουργού Γεωργίας της Πορτογαλίας, Maria do Ceu Antunes. Για την πορεία των διαπραγματεύσεων μαζί με τους τρεις εισηγητές του Ευρωκοινοβουλίου.

Όπως αναφέρουν πηγές των Βρυξελλών, μεγάλο αγκάθι παραμένει ο Κανονισμός για τα Στρατηγικά Σχέδια. Καθώς σύμφωνα με την εξέλιξη του «τριλόγου» έως και τις 25 Φεβρουαρίου, πολλά είναι τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά. Και οι επιπλέον τροπολογίες που έχουν κατατεθεί καθυστερούν τη διαδικασία. Είναι πάντως σαφές ότι οι ευρωβουλευτές, από την πλευρά τους, επιμένουν σε έναν Κανονισμό με περισσότερα κοινά ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Κι έντονο περιβαλλοντικό προσανατολισμό.

Διαφωνίες

Οι ευρωβουλευτές επιμένουν να υπάρχει στον Κανονισμό σαφής διαχωρισμός στον ορισμό του «ενεργού γεωργού», του νέου (ηλικιακά) γεωργού και του νεοεισερχόμενου. Και ζητούν στον προσδιορισμό της «γεωργικής έκτασης» να περιλαμβάνεται. Εκτός από οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων καλλιεργειών και μόνιμων βοσκότοπων και τα αγροδασικά συστήματα.

Ζητά, δε, την προσθήκη, τα χαρακτηριστικά τοπίου να περιλαμβάνονται και αυτά ως στοιχεία της

γεωργικής έκτασης. Ομοίως και στον ορισμό της «αρόσιμης γης», οι ευρωβουλευτές ζητούν να συμπεριλαμβάνεται και ένας συνδυασμός καλλιεργειών με δέντρα και/ή θάμνους. Για τη δημιουργία συστήματος δασογεωργικής αγροδασοπονίας, επισήμανση που δεν προβλέπεται από τα άλλη μέρη.

Μία από τις μεγαλύτερες διαφωνίες αφορά τον ορισμό των μόνιμων βοσκότοπων και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται σχετικά.

Οι ευρωβουλευτές επιμένουν, μεταξύ άλλων, μόνιμος βοσκότοπος να νοείται «η γη που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια (σπαρμένο) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο. Καθώς και, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση των κρατών-μελών, που δεν έχει οργωθεί επί πέντε έτη ή περισσότερο. Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους και/ή δέντρα που προσφέρονται για βοσκή και, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση των κρατών-μελών. Άλλα είδη όπως θάμνοι και/ή δέντρα που παράγουν ζωοτροφές. Υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά.

Εάν τα κράτη-μέλη το αποφασίσουν, αμειψισπορά θα είναι, επίσης, η αλλαγή του είδους των νωπών χορτονομών. Εάν η νέα σπορά αποτελείται από διαφορετικό μείγμα ειδών σε σύγκριση με την προηγούμενη σπορά».

Δικαιούχοι γεωργοί

Σε αδιέξοδο, όμως, οδηγούν και οι συζητήσεις για τον ορισμό του «πραγματικού», όπως το υιοθετούν Κομισιόν και Συμβούλιο, και του «ενεργού» γεωργού, σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο. Το Συμβούλιο συμφωνεί να αποφασίζουν τον ορισμό στο Στρατηγικό τους Σχέδιο τα κράτη-μέλη. Ενώ το Ευρωκοινοβούλιο επιμένει να ορίζεται από τον ίδιο τον Κανονισμό και βάσει αυτού να χορηγούνται οι άμεσες ενισχύσεις. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές ζητούν να ξεκαθαριστεί ο ηλικιακός περιορισμός για τους νέους αγρότες έως τα 40 έτη. Κάτι που δεν προτείνεται από τους άλλους θεσμούς. Μάλιστα, θέλει να εισαγάγει στον Κανονισμό και ειδική αναφορά για τους νεοεισερχόμενους, πάλι σε κοινή ευρωπαϊκή βάση.

Στον αέρα είναι και το άρθρο 15 για την επιβολή του ανώτατου ορίου και την προοδευτική μείωση των ενισχύσεων, το λεγόμενο capping, καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμη μία κοινώς αποδεκτή λύση. Οι ευρωβουλευτές είναι υπέρ της σταδιακής μείωσης των ετήσιων άμεσων ενισχύσεων προς τους αγρότες. Που ξεπερνούν τα 60.000 ευρώ και της θέσπισης του ανώτατου ορίου ενισχύσεων στα 100.000 ευρώ, από το οποίο ωστόσο θα εκπίπτει το 50% των μισθολογικών δαπανών, εφόσον αυτές συνδέονται με αγροτικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με όλες τις επιδοτήσεις που λαμβάνονται. Να συγκεντρώνει το συνολικό ποσό που λαμβάνει ένα φυσικό πρόσωπο και να διακόπτει τις ενισχύσεις που υπερβαίνουν συνολικά:

✱ Τα 500.000 ευρώ για άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα.

✱ Το 1 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα.

Σύγκλιση – μικροκαλλιεργητές

Αντίθετα με το Συμβούλιο, που προτείνει η εσωτερική σύγκλιση να ολοκληρωθεί έως το 2026, το Ευρωκοινοβούλιο επιμένει η διαδικασία να είναι συντομότερη και έως το 2024. Σχετικά με τους μικροκαλλιεργητές, οι ευρωβουλευτές ζητούν τα κράτη-μέλη να «θεσπίζουν απλουστευμένο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές που ζητούνXστήριξη έως το ποσό των 1.250 ευρώ. Το εν λόγω καθεστώς μπορεί να συνίσταται σε ένα εφάπαξ ποσό ή σε ενίσχυση ανά εκτάριο, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανά ομάδα περιοχών (προαιρετική παρέμβαση)».

Ακόμη, ζητούν το ποσό της αναδιανεμητικής ενίσχυσης ανά εκτάριο να μην υπερβαίνει το 65% της βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα, σύμφωνα με τον εθνικό μέσο όρο ή τον μέσο όρο των περιοχών, πολλαπλασιασμένο επί τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων, αλλά και αυξημένο ποσοστό των άμεσων ενισχύσεων (4% αντί 2% που προτείνει το Συμβούλιο) που θα προορίζεται στους νέους αγρότες.

πηγη: ypaithros.gr

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ