Καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στον Περιφερειακό Τύπο

Από την 1η Ιανουαρίου 2024

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στον έντυπο περιφερειακό και τοπικό τύπο. Με διάταξη στο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις, αίρεται από την 1ηΙανουαρίου 2024, αντί της 1ης Ιανουαρίου 2022 που ισχύει, η υποχρέωση δημοσίευσης προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στον έντυπο περιφερειακό και τοπικό τύπο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 4 (της τροπολογίας 783/52 3.3.2021)

Δημοσίευση διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο – Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016

Η παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Η ισχύς της περ. 35, του δευτέρου εδαφίου της περ. 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περ. 31, 40, 59 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η.1.2024.»

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ