Με 22,45 εκ. ευρώ από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027

122

Εξασφαλίζεται η συνέχιση σημαντικών κοινωνικών δομών

Τη  συνέχιση της υποστήριξης και λειτουργίας σημαντικών κοινωνικών δομών, εξασφάλισε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη εντάχθηκαν με χρηματοδότηση ύψους  22,45 εκ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2021-2027. Ήδη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 201-2027» έχει προχωρήσει στην έκδοση σχετικών προσκλήσεων.

Ειδικότερα:

  • Με 16,75 εκ. ευρώ χρηματοδοτούνται και συνεχίζουν τη λειτουργία τους τα Κέντρα Κοινότητας με δυνατότητα παραρτημάτων Ρομά, τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), οι Κινητές Μονάδες που λειτουργούν σε 19 Δήμους της Δυτικής Ελλάδας.  Πρόκειται για δομές που έχουν δημιουργηθεί για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα ΚοινωνικάΠρογράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  Βασικές υπηρεσίες των Κέντρων Κοινότητας μεταξύ άλλων είναι η πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας, κοινωνικής ένταξης καιαπασχόλησης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και την υποστήριξή τους για να ενταχθούν σεαυτά, η διασύνδεση με φορείς που παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, η παροχή υπηρεσιών όπως παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, συμβουλευτικής αγωγής σε θέματα νομικού χαρακτήρα κ.ά.Τα Κέντρα Κοινότητας προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών για την προώθησή στην απασχόλησή και τηνκοινωνική ένταξη. Συμβάλουν στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, την προώθηση της ένταξης ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, την άρση εμποδίωνπρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και την ενεργοποίηση για πρόσβαση στην απασχόληση, σεπεριοχές που υπάρχουν σχετικοί θύλακες ή αυξημένη παρουσία ευάλωτων ομάδων.
  • Με 4,35 εκ. ευρώ χρηματοδοτούνται και διασφαλίζουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους οι δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, όπως το ΚοινωνικόΠαντοπωλείο, η Παροχή Συσσιτίου, το  Κοινωνικό Φαρμακείοπου απευθύνονται σε νοικοκυριά και άτομα οικονομικά ευάλωτα
  • Με 1,35 εκ. ευρώ χρηματοδοτούνται και συνεχίζουν τη λειτουργία τους τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), που παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούναπόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ήαντιμετωπίζει προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στηφροντίδα που έχει αναλάβει.Σκοπός της δράσης είναι η παραμονή των ηλικιωμένων στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, ηδιατήρηση της συνοχής της οικογένειας, η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών τωνοικογενειών με ηλικιωμένο μέλος, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

«Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την κοινωνική αλληλεγγύη εξασφαλίζοντας τη λειτουργία σημαντικών κοινωνικών δομών σε συνεργασία με τους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα εξακολουθούμε να καταγράφουμε ανθρώπινες ανάγκες, ώστε να παρεμβαίνουμε με ολοκληρωμένα προγράμματα. Στόχος μας να παρέχουμε κάθε μορφής κοινωνική υποστήριξη σε όλους όσους έχουν ανάγκη. Κανένας μόνος του στη Δυτική Ελλάδα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης.