«Οι καθυστερήσεις σχετίζονται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση»

Απάντηση του ΥΠΕΝ στην Ελληνική Λύση για την έκδοση απόφασης γεώτρησης στο Κατάκολο

Απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή βουλευτές της Ελληνικής Λύσης. Σχετικά με την καθυστέρηση έρευνας για κοιτάσματα γαιανθράκων σε Κατάκολο, Πατραϊκό κόλπο, Ιωάννινα και Κρήτη. Έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στην ερώτηση μεταξύ άλλων ζητούνταν στοιχεία σχετικά με το  πώς το Υπουργείο θα παράσχει διεξόδους, σε περιπτώσεις όπου οι εν λόγω εταιρείες συναντούν απροσπέλαστα εμπόδια. Προκειμένου να διευκολύνουν το έργο των εταιρειών αυτών να συνεχίσουν το έργο τους, όπως στην περίπτωση της καθυστέρησης έκδοσης απόφασης γεώτρησης στο Κατάκολο Ηλείας.

Μεταξύ άλλων στην απάντηση του Υ.Π.ΕΝ. αναφέρονται τα εξής:

«Επί των διαλαμβανομένων στην Ερώτηση, αρχικά κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί, ότι η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ Α.Ε.). Υπό την ιδιότητά του Εκμισθωτή στις συμβάσεις παραχώρησης των αποκλειστικών δικαιωμάτων του Δημοσίου περί έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Χορηγεί παρατάσεις των Φάσεων του Σταδίου Ερευνών των οικείων συμβάσεων μίσθωσης. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε σύμβαση και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που κατά περίπτωση ισχύουν. Με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη βέλτιστη γνώση του πετρελαϊκού δυναμικού της Χώρας.

Σχετικά με τις καθυστερήσεις στη σύμβαση του Κατακόλου, που έχει εισέλθει στο στάδιο της εκμετάλλευσης, τούτες σχετίζονται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των σχετικών δραστηριοτήτων. Σημειώνεται ότι πριν από τη διενέργεια οποιοσδήποτε δραστηριότητάς έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Θα πρέπει να τηρηθεί το σύνολο των υποχρεώσεων, που προβλέπονται στην κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος. Αλλά και ασφάλειας των εργαζομένων στις σχετικές δραστηριότητες. Όπως γίνεται αντιληπτό, το προαναφερθέν κανονιστικό πλαίσιο δύναται να δημιουργήσει καθυστερήσεις. Δεδομένων και των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε συμβατικής περιοχής και του επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας που απολαμβάνει. Οι οποίες όμως επιτάσσονται από λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος.

Θα πρέπει, επίσης, να τονιστεί, ότι σημαντικό παράγοντα καθυστερήσεων στο ερευνητικό πρόγραμμα της σύμβασης μίσθωσης για την περιοχή των Ιωαννίνων. Αλλά και εν γένει στις ερευνητικές δραστηριότητες υδρογονανθράκων, αποτελεί η υγειονομική και οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοίού COVID-19. Που μεταξύ άλλων έχει οδηγήσει σε δραματική πτώση της τιμής του πετρελαίου παγκοσμίως, σε επιχειρησιακές καθυστερήσεις και σε ανατροπή του ετήσιου προγραμματισμού εργασιών των πετρελαϊκών εταιρειών.

Αναφορικά, δε, με το μείζονος εθνικής σημασίας ερευνητικό πρόγραμμα των συμβάσεων των περιοχών της Κρήτης και Νοτιοδυτικά της Κρήτης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραχωρησιούχες εταιρείες, βρίσκονται εντός των τιθέμενων από τις οικείες συμβάσεις χρονοδιαγραμμάτων εργασιών. Κι η ΕΔΕΥ Α.Ε., για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου παρακολουθεί στενά τις σχετικές εργασίες.

Είναι σημαντικό, δε, να διευκρινιστεί, ότι πριν από τη διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης. Είμαστε σε θέση να έχουμε μόνο εκτιμήσεις για το δυναμικό της εκάστοτε συμβατικής περιοχής (οικοπέδου). Ώς εκ τούτου σήμερα δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε τις απολήψιμες ποσότητες πετρελαίου στην περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου (Δυτικά). Οι οποίες δύναται να αποκλίνουν από τις αναφερόμενες στην Ερώτηση ποσότητες.

Τέλος, αναφορικά με τις εκχωρήσεις και μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τους αναδόχους των συμβάσεων μίσθωσης σε τρίτους, είναι σε κάθε περίπτωση επιτρεπτές. Με βάση και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου περί υδρογονανθράκων και τις ειδικές προβλέψεις εκάστης σύμβασης. Σε περίπτωση, δε, παραβίασης των συμβατικών υποχρεώσεων από τους αναδόχους, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες στις οικείες συμβάσεις διαδικασίες, για τη διασφάλιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ