Ποιοι θα αποφασίσουν για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Ηλείας

Τα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών

Η συνεδρίαση της Συγκλήτου Πατρών με θέμα την αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού πλησιάζει. Ενδιαφέρον έχει λοιπόν να δούμε ποιοι θα αποφασίσουν για το μέλλον των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της Ηλείας. Την τελική απόφαση φυσικά θα την πάρει το υπουργείο Παιδείας, ωστόσο η Σύγκλητος θα εισηγηθεί.    Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών από 1.12.2020 έως 30.11.2021, συγκροτείται ως εξής:
Α. ΠΡΥΤΑΝΗΣ κ. Μπούρας Χρήστος, Καθηγητής. Β. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ κ. Μαντζαβίνος Διονύσιος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτωνκ. Σκούρας Δημήτριος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Προγραμματισμούκ. Δημόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξηςκ. Μαραγκός Μάρκος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας Γ. ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ κ. Παπαθεοδώρου Γεώργιος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών.κ. Ματαράς Δημήτριος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής.κ. Καρδαμάκης Δημήτριος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας.κ. Κόμης Βασίλειος Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών.κ. Βουτσινάς Βασίλειος, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
και Διοίκησης Επιχειρήσεων 11., κ. Γεωργοπούλου Σταυρούλα, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών
Αποκατάστασης Υγείας. 12.       κ. Σαλάχας Γ εώργιος, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Γ εωπονικών Επιστημών. Δ. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:
Βιολογίας: κ. Κατσώρης Παναγιώτης, Καθηγητής, με αναπληρωτή του τον κ. Κουτσικόπουλο
Κωνσταντίνο, Καθηγητή.Γεωλογίας: κ. Ξυπολιάς Παρασκευάς, Καθηγητής, με αναπληρωτή του τον κ. Σώκο Ευθύμιο,
Καθηγητή.Φυσικής: κ. Αναστασόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής, με αναπληρωτή του τον κ. Λευθεριώτη
Γεώργιο, Αναπληρωτή Καθηγητή.Χημείας: κ. Θεοχάρης Αχιλλεας, Καθηγητής, με αναπληρωτή του τον κ. Μπόκια Γεώργιο,
Καθηγητή.Μαθηματικών: κ. Τζερμιάς Παύλος, Καθηγητής, με αναπληρώτριά του την κ.
Ζαφειροπούλου Φιλαρέτη, Επίκουρη Καθηγήτρια.Επιστήμης των Υλικών: κ. Πασπαλάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής, με αναπληρωτή του τον κ.
Γαλανάκη Ιωσήφ, Καθηγητή.
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: κ. Αίσωπος Ιωάννης, Καθηγητής, με αναπληρωτή του τον κ.
Κουφόπουλο Πέτρο, Καθηγητή.Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών: κ. Κουφοπαύλου Οδυσσέας,
Καθηγητής, με αναπληρώτριά του την κ. Πυργιώτη Ελευθερία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής: κ. Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής, με αναπληρωτή του τον κ. Μπερμπερίδη Κωνσταντίνο, Καθηγητή. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών: κ. Κωστόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής, με
αναπληρωτή του τον κ. Λαμπέα Γεώργιο, Καθηγητή.Πολιτικών Μηχανικών: κ. Τριαντάφυλλου Αθανάσιος, Καθηγητής, με αναπληρωτή του τον
κ. Δήμα Αθανάσιο, Καθηγητή.Χημικών Μηχανικών: κ. Βαγενάς Δημήτριος, Καθηγητής, με αναπληρωτή του τον κ.
Παρασκευά Χριστάκη, Καθηγητή.Μηχανικών Περιβάλλοντος: κ. Κουτελιέρης Φραγκίσκος, Καθηγητής, με αναπληρωτή του
τον κ. Κούτσια Νικόλαο, Αναπληρωτή Καθηγητή.Ιατρικής: κ. Μέγας Παναγιώτης, Καθηγητής, με αναπληρωτή του τον κ. Αντωνάκη Γεώργιο,
Καθηγητή.Φαρμακευτικής: κ. Νικολαρόπουλος Σωτήριος, Καθηγητής, με αναπληρώτριά του την κ.
Λάμαρη Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας: κ. Νικολάου Γεώργιος, Καθηγητής,
με αναπληρωτή του τον κ. Παναγιωτακόπουλο Χρήστο, Καθηγητή.Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: κ. Κονδύλη
Μαριάννα, Καθηγήτρια, με αναπληρώτριά της την κ. Ζερβού Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.Θεατρικών Σπουδών: κ. Τσιτσιρίδης Σταύρος, Καθηγητής, με αναπληρωτή του τον κ.
Κυριάκό Κωνσταντίνο, Αναπληρωτή Καθηγητή.Φιλολογίας: κ. Ξυδόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, με αναπληρωτή του τον κ. Αρχάκη
Αργύριο, Καθηγητή.Φιλοσοφίας: κ. Κόντος Παύλος, Καθηγητής με αναπληρώτριά του την κ. Γουδέλη Κυριακή,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.Ιστορίας-Αρχαιολογίας: κ. Δαμάσκος Δημήτριος, Καθηγητής, με αναπληρώτριά του την κ.
Γκουγκουλή Γεωργία – Κλειώ, Επίκουρη Καθηγήτρια.Μουσειολογίας: κ. Μακρυγένη-Ζαφειροπούλου Αναστασία, Καθηγήτρια (Προσωρινή
Πρόεδρος), με αναπληρωτή της τον κ. Παναγιωτόπουλο Γεώργιο, Αναπληρωτή Καθηγητή.Οικονομικών Επιστημών: κ. Τζελέπης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, με αναπληρωτή
του τον κ. Κουνετά Κωνσταντίνο, Αναπληρωτή Καθηγητή.
Διοίκησης Επιχειρήσεων: κ. Νεάρχου Ανδρέας, Καθηγητής, με αναπληρώτριά του την κ.
Παπαδημητρίου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων: κ. Θεοδωρίδης
Προκόπιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, με αναπληρωτή του τον κ. Μπεληγιάννη Γρηγόριο,
Καθηγητή.Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: κ. Αντωνοπούλου Σωτηρία, Καθηγήτρια, με
αναπληρωτή της τον κ. Μητρόπουλο Ιωάννη, Καθηγητή.Διοίκησης Τουρισμού: κ. Παναγόπουλος Αλκιβιάδης, Καθηγητής, με αναπληρωτή του τον κ.
Κουτσονίκο Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή.Φυσικοθεραπείας: κ. Φουσέκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, με αναπληρωτή
του τον κ. Ματζάρογλου Χαράλαμπο, Αναπληρωτή Καθηγητή.Λογοθεραπείας: κ. Τρίμμης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, με αναπληρώτριά του την κ.
Τερζή Αρχόντω, Καθηγήτρια.Νοσηλευτικής: κ. Μπακάλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, με αναπληρωτή του τον κ.
Κιέκκα Παναγιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή.Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών: κ. Κατσέλης Γεώργιος, Καθηγητής,
με αναπληρωτή του κ. Γναρδέλλη Χαράλαμπο, Καθηγητή.Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής: κ. Καπότης Γεώργιος, Καθηγητής (Προσωρινός
Πρόεδρος)Γεωπονίας: κ. Λιόπα-Τσακαλίδου Αγλαΐα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, με αναπληρώτριά της
την κ. Καυγά Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: κ. Τσιάμης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής,
(Προσωρινός Πρόεδρος)Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής: κ. Παπαδάκη Μαρία, Καθηγήτρια,
Προσωρινή Πρόεδρος.
Ε. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Μέλη με ετήσια θητεία – για το χρονικό διάστημα από 1.12.2020
έως 30.11.2021): Δεν έχουν υποδειχθεί
ΣΤ’. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: (Μέλη με διετή θητεία και δυνατότητα επανεκλογής για μία
(1) ακόμη θητεία – για το χρονικό διάστημα έως 30.11.2021) : Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.): κ. Γαλάνη Μαρία (Μάρω), με αναπληρώτριά
της την κ. Ροϊλού Ιωάννα.Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.): κ. Κουλούρη Ευσταθία.Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ): κ. Σέρπη Ελένη, με αναπληρωτή της
τον κ. Καρβέλη Στέφανο.
51. Διοικητικού Προσωπικού: κ. Φωτεινός Δημήτριος, με αναπληρωτή του τον κ. Βασιλακόπουλο
Γ εώργιο. Στις συνεδριάσεις συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων:
Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων, Οικονομικοδν Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας,
Τεχνικών Υπηρεσιών. Προγραμματισμού και Δικτύων και η Νομική Σύμβουλος του Ιδρύματος.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ