Σχέδιο δράσης τριών αξόνων για τα βιολογικά ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε τρεις άξονες (ενίσχυση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων, παροχή κινήτρων για την παραγωγή και συμβολή του τομέα σε αειφορία και προστασία του περιβάλλοντος) θα κινηθεί το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Βιολογικών που αναμένεται από την Κομισιόν έως τις 31 Μαρτίου, χωρίς να περιλαμβάνει -επί του παρόντος- συγκεκριμένες επιμέρους δράσεις, στόχους και προθεσμίες κατά τη διυπηρεσιακή διαβούλευση, αναφέρει το Agra Facts.

Τι περιλαμβάνει ο κάθε άξονας

Ζητήματα όπως ενίσχυση της προβολής του βιολογικού λογότυπου, μέτρα προώθησης, καθώς και συμπερίληψη των βιολογικών σε πρωτοβουλίες δημόσιων συμβάσεων, εντάσσονται στον πρώτο άξονα.

Παράλληλα, αναμένεται να συνεχιστεί η οριοθέτηση του προϋπολογισμού πολιτικών προώθησής τους, ενώ συμπεριλαμβάνονται παράμετροι για την πρόληψη της απάτης, την ιχνηλασιμότητα καθώς και διατάξεις για τα φυτοφάρμακα. Με τις διαπραγματεύσεις για την ΚΑΠ να συνεχίζονται, στον δεύτερο άξονα εντάσσεται ο ρόλος των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων. Ακόμη, περιλαμβάνονται διατάξεις για αυξημένη ανταλλαγή δεδομένων, πεδίο που σύμφωνα με τους ενδιαφερόμενους σχετίζεται ιδιαίτερα με τους σπόρους, με την Επιτροπή να ενδιαφέρεται για ενσωμάτωση δεδομένων βιολογικής γεωργίας στην ευρύτερη θεσμική στατιστική βάση της.

Έρευνα και καινοτομία επίσης περιλαμβάνονται διασκορπισμένα σε όλο το προσχέδιο. Ταυτόχρονα, διερευνάται λεπτομερέστερα ο ρόλος του τομέα στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (EIP) στον τρίτο άξονα.

Δράσεις συγκεκριμένες, φιλόδοξες και με χρονοδιάγραμμα ζητά η IFOAM Europe

Ο οργανισμός-ομπρέλα των βιολογικών IFOAM Europe, υπογραμμίζοντας την ανάγκη μέτρων ενίσχυσης παραγωγής και ζήτησης, επισήμανε την ανάγκη για «υποχρεωτική, προοδευτική και βιώσιμη προμήθεια» σε όλα τα δημόσια ιδρύματα της ΕΕ και μάλιστα με αυξανόμενους ετήσιους στόχους, ζητώντας δράσεις συγκεκριμένες, φιλόδοξες και με χρονοδιάγραμμα, μέσω των προτάσεων που κατέθεσε. Υποστήριξε την αύξηση των δραστηριοτήτων που δημιουργούν ικανότητες ανάπτυξης αγορών και ανέφερε παράλληλα ότι θα πρέπει να προβλεφθεί επιπλέον υποστήριξη για τα κράτη-μέλη, όπου δεν έχει επιτευχθεί πλήρως.

Ακόμη, ζήτησε από τα κράτη-μέλη αξιολόγηση του βιολογικού τομέα τους, επισημαίνοντας τον καταλυτικό ρόλο της ενσωμάτωσης στρατηγικών στήριξης μέσω των Εθνικών Σχεδίων της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένου ενός εθνικού στόχου επί των εκτάσεων. Τέλος, τονίζοντας τη σημαντικότητα παροχής επαρκούς προϋπολογισμού για τη μετατροπή και τη διατήρησή τους, ζητά συγκριτικό πλεονέκτημα για τα βιολογικά στους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Ο προσδιορισμός του εάν οι ετικέτες των τροφίμων «αντικατοπτρίζουν το πλήρες φάσμα των πλεονεκτημάτων των βιολογικών», καθώς και η αναθεώρηση των προτύπων των ζωοτροφών βρίσκονται μεταξύ των προτάσεων της IFOAM, παράλληλα με μία βάση δεδομένων που θα συνδέει τις αντίστοιχες εθνικές στον τομέα των σπόρων.

Επιπλέον, η οργάνωση πρότεινε ένα ξεχωριστό κομμάτι στο σχέδιο για την έρευνα και την καινοτομία, ως «απαραίτητο συστατικό ενός επιτυχημένου σχεδίου βιολογικής δράσης». Κατάλληλη υποστήριξη μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανάπτυξη ικανοτήτων κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού κρίνονται ζωτικής σημασίας για την πλήρη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και όχι απλώς υποκατάσταση των εισροών, αποφεύγοντας μία ανάστροφη πορεία, καταλήγει.

πηγη: ypaithros.gr

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ