Ζητούν έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. για να μη χαθούν δρομολογημένα έργα

Οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης Πηνειού

Ζητούν έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. για να μη χαθούν δρομολογημένα έργα

Σεπτέμβριος 21, 2020 08:00 ΠΜ
Ζητούν έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. για να μη χαθούν δρομολογημένα έργα
protinews
 
Αίτημα για άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Πηνειού κατέθεσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας με επικεφαλής τον κ. Διονύση Γεωργόπουλο, καθώς και οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Πάνος Θεοδωρακόπουλος και Γιάννης Καραμπίνης. Όπως αναφέρουν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν έργα που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή λόγω «πολιτικής ανικανότητας» της νυν δημο9τικής αρχής.
Συγκεκριμένα, στο αίτημα που απεστάλη προς τον Δήμαρχο Πηνειού Ανδρέα Μαρίνο και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Θοδωρή Θεοδωρακόπουλο, αναφέρονται τα εξής:
Κύριοι,
Αντιλαμβανόμενοι την πολιτική σας ανικανότητα στο:
να οραματιστείτε
να σχεδιάσετε
να μελετήσετε
να αδειοδοτήσετε
να εντάξετε
να δημοπρατήσετε
και να εκτελέσετε ολοκληρωτικά ένα έργο, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πιστέψουμε ότι δεν θα καταφέρνατε να υλοποιήσετε και τα ήδη δρομολογημένα έργα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής με Δήμαρχο τον Αλέξη Καστρινό.
1ον Επισκευή- Ενίσχυση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Γαστούνης αριθμός μελέτης 21/19, προϋπολογισμός έργου 1.050,000€. Την 25/06/2020 υποβληθέντα 1ο λογαριασμό του έργου που εγκρίθηκε την 03-07-2020 από την Δ/σα υπηρεσία. Τον 2ο λογαριασμό με πρωτ. υποβολής 8126/10-8-2020 και αριθμ. πρωτ. 9134/1-9-2020 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών. Το με αριθμ. πρωτ. 9768/14-09-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας (Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας) για αποδοχή του περιεχομένου της αριθμ. 9134/1-9-2020 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από την υπηρεσία
2ον ‘’ΝΔ Περιφερειακός Δρόμος Δ.Κ. Τραγανού’’
Αριθμός μελέτης 43/17 Προϋπολογισμός έργου 822.500 €.
Τον από 01-11-2019 υποβληθέντα 1ο λογαριασμό του έργου, που εγκρίθηκε από την Δ/σα Υπηρεσία την 11-12-2019 αριθμ. πρωτ.1501/14-02-2020 ειδική όχληση της αναδόχου εταιρείας. Την αριθμ. πρωτ. 923/3-2-2020 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών την με αριθμ. πρωτ. 3898/6-5-2020 αίτηση για διάλυση εργολαβίας, το αριθμ. πρωτ. 4747/27-5-2020 έγγραφο της υπηρεσίας.
Εκκρεμεί η απόφαση της διάλυσης της εργολαβίας από το Υπουργείο.
Α) Ζητάμε να ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να συνεχιστούν τα έργα και να μην υπάρχει πρόβλημα στην υλοποίηση τους.
Τα παραπάνω έργα όπως και όλα τα υπόλοιπα κατακτήθηκαν με τεράστια δουλειά και αδιάκοπους αγώνες και δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να χαθούν.
Για όλους τους άνω λόγους ζητάμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει του Ν. 3852/10 άρθρο 67 παρ.2α.
ΟΙ υπογράφοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι».
Share this:
Tags:

-

-