Παράταση για δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών

Μέχρι 28 Δεκεμβρίου

Παράταση για δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών

Δεκέμβριος 19, 2018 10:00 ΠΜ
Παράταση για δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών
Παρατείνεται μέχρι  την 28η Δεκεμβρίου 2018 η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής για την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019, σύμφωνα με ανακοίνωση Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ηλείας, προς τους ενδιαφερόμενους αμπελοκαλλιεργητές και οινοποιούς
Η υποβολής των δηλώσεων γίνεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr).
 
Share this:
Tags:

-

-