"Η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί από μόνη της, βασικό πυλώνα ασφάλειας και νομιμότητας "

Μαρίνος Αχτύπης για ανάθεση αρμοδιοτήτων σε διοικητικούς υπαλλήλους :

"Η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί από μόνη της, βασικό πυλώνα ασφάλειας και νομιμότητας "

Νοέμβριος 23, 2020 08:33 ΠΜ
"Η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί από μόνη της, βασικό πυλώνα ασφάλειας και νομιμότητας "

Σε ισχύ τέθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών η δυνατότητα στους δημάρχους να αναθέτουν αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας σε διοικητικούς υπαλλήλους!

Στην τελική μορφή του, το σχετικό άρθρο ψηφίστηκε (και πλέον ισχύει) ως εξής:«1. Σε Δήμους που δεν υφίσταται Δημοτική Αστυνομία ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί κατά την κρίση του Δήμαρχου, δύναται με Απόφαση του Δήμαρχου, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μετρά προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 28ης/2/2021, να ορίζονται διοικητικοί Υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, οι οποίοι θα ασκούν αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας ως αρμόδια Αρχή ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των μέτρων για την αποτροπή της πανδημίας.2. Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να παρατείνεται η ισχύς του παρόντος, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν έκτακτοι λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας και πάντως όχι πέραν της 30ης/6/2021».

Σημαντική κρίνεται η παρέμβαση του προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμων Πύργου- Αρχ. Ολυμπίας- Ζαχάρως, που ανέφερε με ανακοίνωση  πως δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν οι Δημοτικοί Αστυνομικοί με ανεκπαίδευτους και «εκτός κλίματος» υπαλλήλους σε ένα τόσο σημαντικό έργο για το Δήμο.

 

Ο κ. Αχτύπης

 

Ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Πύργου, Μαρίνος Αχτύπης, τοποθετήθηκε σχετικά με το θέμα, τονίζοντας:

“Δεν έχει να προσφέρει τίποτα ουσιαστικό η προσθήκη αυτή. Πρώτα από όλα, το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας έχει περάσει από ειδική επιλογή (π.χ. με συγκεκριμένα προσόντα, με ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες, κ.τ.λ.) και συγκεκριμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση, πριν αναλάβει υπηρεσία. Δεν είναι δυνατόν τώρα, αρμοδιότητες Δημοτικής Αστυνομίας αιφνιδιαστικά να ανατεθούν σε οποιονδήποτε διοικητικό Υπάλληλο του Δήμου, που αντίστοιχα δεν έχει κανένα ειδικό κριτήριο επιλογής και εκπαίδευση. Κι έτσι, δεν είναι καθόλου απλό οι όποιοι διοικητικοί Υπάλληλοι, να “μεταμφιεστούν” σε Δημοτικούς Αστυνομικούς. Επίσης, αυτή τη χρονική περίοδο ως γνωστόν, όλοι οι Δήμοι είναι έντονα υποστελεχωμένοι, αφού στις παρούσες συνθήκες της επιδημίας η έλλειψη προσωπικού έχει ήδη ενταθεί, δεδομένου ότι π.χ. οι γονείς κάνουν χρήση των αδειών και διευκολύνσεων που προβλέπει η νομοθεσία, όπως κι οι υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, και τα λοιπά. Συναντήθηκα πριν από λίγο καιρό με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου (Δήμαρχο Τρικαίων ) αλλά και με άλλους Υπηρεσιακούς παράγοντες με βασικό στόχο την στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας με προσωπικό. Εμείς σίγουρα θέλουμε κι επιδιώκουμε με ενέργειες μας την δυναμική εξέλιξη στις υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά με νέες προσλήψεις κι όχι με τέτοιους ανεφάρμοστους στην πραγματικότητα τρόπους. Είναι γεγονός και αποδεικνύεται έμπρακτα -καθημερινά - πως το νυν προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Πύργου συνεχίζει κι αυτό το διάστημα την πολύ σημαντική παρουσία του, με τις υπάρχουσες δυνάμεις του, τη θέληση και τη διάθεση των ατόμων που την απαρτίζουν, πάντα για την καλύτερη δυνατή προσφορά προς όφελος των δημοτών μας. Βασικές μας επιδιώξεις είναι το αίσθημα ασφάλειας στους δημότες, η πρόληψη της εγκληματικότητας, η καταστολή, η αποτροπή ενεργειών παράνομης δράσης, ο έλεγχος της νομιμότητας. Με οργανωμένη δουλειά και κατάλληλους χειρισμούς, έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, παρόλη την ιδιαιτερότητα της εποχής ”.

Share this:
Tags:

-

-