Έως τις 23 Δεκεμβρίου ο διαγωνισμός για την αναζήτηση καινοτόμων ιδεών στην Αγροδιατροφή

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AGROINNOECO

Έως τις 23 Δεκεμβρίου ο διαγωνισμός για την αναζήτηση καινοτόμων ιδεών στην Αγροδιατροφή

Δεκέμβριος 14, 2018 09:43 ΠΜ
Έως τις 23 Δεκεμβρίου ο διαγωνισμός για την αναζήτηση καινοτόμων ιδεών στην Αγροδιατροφή
Σε παράταση οδήγησε το αυξημένο ενδιαφέρον επιχειρηματιών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την αναζήτηση προτάσεων  και  καινοτόμων ιδεών στον τομέα της Αγροδιατροφής, που διεξάγεται στη Δυτική Ελλάδα,  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AGROINNOECO.
Η προθεσμία, που κανονικά έληγε χθες παρατείνεται έως την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018, με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους ενδιαφερόμενους να επεξεργαστούν και να προετοιμάσουν τις προτάσεις τους. 
Ο διαγωνισμός διεξάγεται ταυτόχρονα και στις τέσσερις περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο AGROINNOECO, δηλαδή σε Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ελλάδα (Δυτική Ελλάδα). 
H πρόσκληση απευθύνεται τόσο σε υφιστάμενους, όσο και σε δυνητικούς επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού τομέα. Οι υφιστάμενοι επιχειρηματίες θα υποστηριχθούν για την ωρίμανση των καινοτόμων ιδεών που θα επεκτείνουν τις τρέχουσες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ενώ οι δυνητικοί επιχειρηματίες θα υποστηριχθούν για την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τη δική τους επιχειρηματική ιδέα.
Σκοπός του έργου AGROINNOECO είναι να αναδειχθούν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες από νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες, οι οποίοι μέσω μιας διαδικασίας εκπαίδευσης και δικτύωσης θα υποστηριχθούν, προκειμένου να ετοιμάσουν βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα.
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του έργου www.agroinnoeco.eu . Η φόρμα συμμετοχής είναι στα Αγγλικά.
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση πέντε κριτήρια αξιολόγησης τα οποία έχουν ως εξής:
• H εφαρμοσιμότητα της ιδέας στην περιοχή αναφοράς
• Ο βαθμός ενσωμάτωσης της ιδέας στον αγροδιατροφικό τομέα
• Οι δεξιότητες των ατόμων που συμμετέχουν
• Το επίπεδο καινοτομίας της ιδέας
• Η επαλήθευση του προβλήματος και της λύσης του (εφικτότητα και βιωσιμότητα της ιδέας)
Οι 15 καλύτερες προτάσεις που θα επιλεγούν ανά χώρα θα ενταχθούν δωρεάν στη διαδικασία προ-επώασης (pre-incubation activities) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου και μέσω μιας διαδραστικής εκπαιδευτικής και μαθησιακής εμπειρίας (training – coaching & mentoring) θα υποστηριχθούν για την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τη δική τους επιχειρηματική ιδέα. 
Τέλος προβλέπεται η παρουσίαση και προώθηση των καινοτόμων επιχειρηματιών ιδεών σε B2B συναντήσεις με δυνητικούς επενδυτές στο πλαίσιο της έκθεσης μεταφοράς τεχνογνωσίας PATRAS IQ 2019.
Το έργο AGROINNOECO συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών του Προγράμματος Balkan Med (www.interreg-balkanmed.eu).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2613613651 και 2613613670 και στα emails: ctzomakas@ptapde.gr, spapaxristopoulos@ptapde.gr.
 
Share this:
Tags:

-

-