Έως 1/02/2021 η υποβολή αιτήσεων του Επιδοτούμενoυ Voucher για ανέργους 30-49 ετών

Έχει ήδη σημειωθεί μεγάλο ενδιαφέρον από τους υποψηφίους

Έως 1/02/2021 η υποβολή αιτήσεων του Επιδοτούμενoυ Voucher για ανέργους 30-49 ετών

Ιανουάριος 12, 2021 01:15 ΜΜ
Έως 1/02/2021 η υποβολή αιτήσεων του Επιδοτούμενoυ Voucher για ανέργους 30-49 ετών

Αναρτήθηκε η προκήρυξη του Προγράμματος Voucher για 10.000 ανέργους με τίτλο: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε δεξιότητες κλάδων αιχμής».

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή σε 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα;

Η επιδοτούμενη δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και θα περιλαμβάνει την ακόλουθη δέσμη παρεμβάσεων, σε διάστημα 5 μηνών:

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής.
  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών (2 μήνες).
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, διάρκειας 380 ωρών (3 μήνες).

Ποιο είναι το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος;

Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος διαμορφώνεται σε ποσό 2.520 €

Σε ποιους απευθύνεται;

Η δράση απευθύνεται σε ανέργους, αποφοίτους Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ ηλικίας 30-49 ετών. Κριτήρια μοριοδότησης επιλογής είναι το διάστημα ανεργίας, το εισόδημα και η εμπειρία από συμμετοχή σε προηγούμενα κοινωφελή προγράμματα.

Ειδικότητες Προγράμματος

Η θεματολογία των προγραμμάτων, περιλαμβάνει ειδικότητες από τους ακόλουθους τεχνικούς κλάδους:

  • Μεταποίησης/Βιομηχανίας, Κατασκευών
  • Υγείας-Πρόνοιας
  • Τουρισμού
  • Επισιτισμού

 

 

πηγη: thebest.gr

 protinews
 
 
Share this:
Tags:

-

-